• Nemzetközileg elismert alapszintű követelménymérnöki (IREB CPRE FL) vizsgára való felkészítésOpen or Close

  A program célja az alapvető követelménymérnöki kompetenciák kialakítása, és az International Requirement Engineering Board (IREB) Certified Professional for Requirement Engineering Foundation Level (CPRE FL) alapszintű követelménymérnöki vizsgára való felkészítés. A szoftverekkel szemben támasztott követelmények meghatározása és dokumentálása a szoftverfejlesztés egyik legalapvetőbb feladata, amelynek nem csak a tervezett szoftverre és a fejlesztés folyamatára van hatása, de gyakran a megrendelő és a fejlesztő közötti jogi szerződések egyik fontos, meghatározó része is. Ezért egyáltalán nem közömbös maguknak a követelményeknek illetve a követelményeket tartalmazó dokumentációnak a minősége, melyre a követelmény-feltárás folyamatának is hatása van . A képzés célja ezen alapvető minőségi elvárások megismerése, az alapvető feltáró és ellenőrző folyamatok, technikák megismerése, ilyen irányú kompetenciák fejlesztése. A programnak több célcsoportja van. Elsősorban szoftverek fejlesztésével foglalkozó informatikai vállalkozások azon munkatársai számára hasznos, akik a megrendelővel egyeztetve a szoftverrel szemben támasztott részletes követelményeket dokumentálják. Másodsorban a követelményeket, és a követelmények alapján a szoftvert ellenőrző tesztelők számára ad specifikusabb ismereteket. Az alapvető folyamatok és minőségi elvárások ismerete pedig a menedzsment számára is nagyobb rálátást nyújt a fejlesztés egyik első lépésének nehézségeibe.

  A kurzus hossza: 18 óra/3 nap, díja: 179.000 Ft +Áfa

  A program teszttel illetve feladatmegoldással és ezek értékelésével zárul. Ez a teszt nem helyettesíti az IREB által hivatalosan elismert vizsgát. A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű az IREB által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.

  A képzés akkreditációjával a FrontEndART Szoftver Kft. rendelkezik
  Kurzusnaptár

 • Nemzetközileg elismert alapszintű szoftvertesztelői (ISTQB CTFL) vizsgára való felkészítésOpen or Close

  A program célja az alapvető szoftvertesztelői ismeretek és kompetenciák kialakítása, és az International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Certified Tester Foundation Level (CTFL) alapszintű szoftvertesztelői vizsgára való felkészítés. A szoftvertesztelés a teljes szoftver életciklus egyik nagyon fontos lépése, amely nagyrészt felelős a szoftver minőségéért. Mivel a teszteléshez köthető feladatok a teljes projekt ráfordítások felét is kitehetik, nagyon fontos, hogy a tesztelés hatékony és gördülékeny legyen. A képzés célja ezt elősegítendő a teszteléssel kapcsolatos alapfogalmak, rendszerezése, tisztázása, az alapvetőbb folyamatok, bevált alap módszerek megismertetése, a tesztelés menedzsment oldalának bemutatása, a tesztelési kultúra alapelemeinek kialakítása. A programnak több célcsoportja van. Elsősorban szoftverek fejlesztésével foglalkozó informatikai vállalkozások azon munkatársai számára hasznos, akik a szoftverek minőségbiztosítását, tesztelését végzik (akár menedzsment, akár végrehajtás szinten). Másodsorban az alapvető tesztelési folyamatok, technikák és fontosságuk ismerete a projekt menedzsment számára is hasznos, segít elismerni és megérteni a tesztelés fontosságát és nehézségeit, ezáltal gördülékenyebbé téve az egész fejlesztése. Harmadsorban az elsősorban fejlesztői munkát végző munkatársaknak is hasznos megismerni a tesztelési feladatokat, mert így könnyebben átlátják és háríthatják a tesztelési és fejlesztési folyamatok között fellépő problémákat.

  A kurzus hossza: 16 óra/2 nap, díja: 89.000 Ft +Áfa

  A program teszttel illetve feladatmegoldással és ezek értékelésével zárul. Ez a teszt nem helyettesíti az ISTQB által hivatalosan elismert vizsgát. A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű az ISTQB által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.
  Kurzusnaptár

 • Nemzetközileg elismert haladó szintű teszt menedzsment (ISTQB CTAL-TM) vizsgára felkészítésOpen or Close

  A program célja az általános tesztelési ismeretekkel (CTFL) rendelkező szakemberekben azon ismeretek és kompetenciák kialakítása, melyek elengedhetetlenek egy szoftvertesztelési projektet vezető menedzserek számára, és az International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) haladó szintű szoftvertesztelői vizsgára való felkészítés. A szoftvertesztelés a teljes szoftver életciklus egyik nagyon fontos lépése, amely nagyrészt felelős a szoftver minőségéért. Mivel a teszteléshez köthető feladatok a teljes projekt ráfordítások felét is kitehetik, nagyon fontos, hogy a projekt tesztelési feladatait egy hozzáértő vezető fogja össze és koordinálja a projekt többi részével. A képzés célja ezt elősegítendő a tesztelési alapismeretekre támaszkodva a tesztelési projektek tervezési, szervezési, értékelési oldalának és folyamatainak, valamint ezek javítási lehetőségeinek megismertetése; szabványok, gyakorlatban bevált technikák és módszertanok megismerése és alkalmazása.

  A program előkészítése:
  A képzés szakmailag előkészített, a leendő oktatók rendelkeznek a megfelelő tanúsítványokkal, a kurzusleírás (képzés tematikája, beosztása) és a képzési anyag készen van.

  A program indítása:
  A program célcsoportja a szoftverek tesztelésével foglalkozó vállalatok, vállalkozások tesztelésért felelős vezetői rétege. Elsősorban szoftverek fejlesztésével illetve speciálisan bérteszteléssel foglalkozó informatikai vállalkozások azon munkatársai számára hasznos, akik a szoftverek minőségbiztosításának, tesztelésének menedzsment feladatait végzik, illetve a vállalaton belül a tesztelésért, mint üzletágért felelősek. Ez a vezetői réteg nagyon sokat profitálhat a testeléssel kapcsolatos szabványok, standard folyamatok, a tesztelés menedzsmentjével kapcsolatos bevált technikák megismeréséből. Másodlagos célcsoport lehet a fejlesztési projektek vezetésével foglalkozó döntéshozók csoportja, hogy átlássák a tesztelés menedzsmentjével kapcsolatos speciális problémákat.

  A program lebonyolítása:
  A program 35 kontaktórából áll, ez öt egymást követő nettó 7 órás napot jelent. Mivel a tananyag különböző részei utalnak és hivatkoznak egymásra, az intenzív öt nap hatékonyabbá teszi a tanulást. A számonkérés gyakorló példák segítségével alapvetően folyamatos, de a képzés végén a hallgatók önálló értékelésen adnak számot az öt nap alatt megszerzett tudásról.

  A program zárása:
  A program teszttel, illetve feladatmegoldással és ezek értékelésével zárul. Ez a teszt nem helyettesíti az ISTQB által hivatalosan elismert vizsgát. A képzés valamennyi résztvevő (oktató és hallgató) elégedettségére vonatkozóan információgyűjtéssel (egy-egy kérdőív) zárul. Ezeket a képzés indítója értékeli, és az újabb képzési programokba beépíti. A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű az ISTQB által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.

  A kurzus díja: 189.000 Ft +Áfa
  Kurzusnaptár

 • Adatelérési technológiák a .NET FrameworkbenOpen or Close

  A program célja a .NET Framework adatelérési technológiáival: az ADO.NET-tel, az Entity Frameworkkel, a LINQ-kel, a kapcsolat nélküli adatmanipulációval kapcsolatos ismeretek és kompetenciák kialakítása. A program célja továbbá a kapcsolódó Microsoft Certified Professional (MCP) minősítési rendszer 70-516 „TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4” vizsgájára és az azzal megszerezhető „MCTS: .NET Framework 4, Data Access” minősítésre való felkészítés.
  A gyakorlati alkalmazástervezés során fontos tényező, hogy a szakemberek átfogó rálátással rendelkezzenek a .NET Framework által nyújtott funkciókra, így megalapozott döntéseket hozhassanak a kialakítandó alkalmazásra vonatkozóan. A program alapvető célja, hogy a .NET Framework adatelérési technológiái által nyújtott funkciókat megismertesse a jelentkező szakemberekkel, illetve az alkalmazás elkészítéséhez jó szakmai alapot biztosítson. További fontos cél a .NET Framework alapú adatmanipuláló alkalmazások üzemeltetésével kapcsolatos alapvető ismeretek átadása.
  A program célcsoportja az olyan .NET Frameworkkel és C#-pal foglalkozó fejlesztők, akiknek a feladata a .NET Framework adatelérési technológiáin alapú alkalmazások tervezése, implementálása és üzemeltetése.

  A kurzus hossza: 40 óra/1 hét, díja: 209.000 Ft +Áfa

  A program a modulok végén végzett teszt illetve feladat megoldás értékelésével zárul.
  A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű a Microsoft által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.
  Kurzusnaptár

 • Szolgáltatás-kommunikációs technológiák a .NET FrameworkbenOpen or Close

  A program célja a .NET Framework szolgáltatás-kommunikációs technológiáival: a Windows Communication Foundationnel (WCF) kapcsolatos ismeretek és kompetenciák kialakítása. A prog-ram célja továbbá a kapcsolódó Microsoft Certified Professional (MCP) minősítési rendszer 70-513 „TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4” vizsgá-jára és az azzal megszerezhető „MCTS: .NET Framework 4, Service Communication Applications” minősítésre való felkészítés. A gyakorlati alkalmazástervezés során fontos tényező, hogy a szakemberek átfogó rálátással rendelkezzenek a .NET Framework által nyújtott funkciókra, így megalapozott döntéseket hozhassanak a kialakítandó alkalmazásra vonatkozóan. A program alapvető célja, hogy a WCF technológia által nyújtott funkciókat megismertesse a jelentkező szakemberekkel, illetve az alkalmazás elkészítéséhez jó szakmai alapot biztosítson. További fontos cél a WCF alapú szolgáltatások üzemeltetésével kapcsolatos alapvető ismeretek átadása. A program célcsoportja az olyan .NET Frameworkkel és C#-pal foglalkozó fejlesztők, akiknek a feladata Windows Communication Foundation alapú szolgáltatások tervezése, implementálása és üzemeltetése.

  A kurzus hossza: 40 óra/1 hét, díja: 209.000 Ft +Áfa

  A program a modulok végén végzett teszt illetve feladat megoldás értékelésével zárul. A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű a Microsoft által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.
  Kurzusnaptár

 • Windows alapú kliens alkalmazások fejlesztése a .NET FrameworkbenOpen or Close

  A program célja a .NET Framework Windows Forms-al és Windows Presentation Foundationnel (WPF) kapcsolatos ismeretek és kompetenciák kialakítása. továbbá a kapcsolódó Microsoft Certified Professional (MCP) minősítési rendszer 70-511 „TS: Windows Application Development with Microsoft .NET Framework 4” vizsgájára és az azzal megszerezhető „MCTS: .NET Framework 4, Windows Applications” minősítésre való felkészítés. A gyakorlati alkalmazástervezés során fontos tényező, hogy a szakemberek átfogó rálátással rendelkezzenek a .NET Framework által nyújtott funkciókra, így megalapozott döntéseket hozhassanak a kialakítandó alkalmazásra vonatkozóan. A program alapvető célja, hogy a Windows Forms és WPF technológia által nyújtott funkciókat megismertesse a jelentkező szakemberekkel, illetve az alkalmazás elkészítéséhez jó szakmai alapot biztosítson. Továbbá fontos cél a Windows alapú kliens alkalmazások adatkötéssel, tesztelésével és telepítő készlet készítéssel kapcsolatos ismeretek átadása. A program célcsoportja az olyan .NET Frameworkkel és C#-pal foglalkozó fejlesztők, akiknek a feladata Windows kliens alapú alkalmazások tervezése, implementálása és telepítési készlet készítése.

  A kurzus hossza: 40 óra/1 hét, díja: 209.000 Ft +Áfa

  A program a modulok végén végzett teszt illetve feladat megoldás értékelésével zárul. A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű a Microsoft által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.
  Kurzusnaptár

 • Web alapú kliens alkalmazások fejlesztése a .NET FrameworkbenOpen or Close

  A program célja a Web alkalmazások készítése ASP.NET keretrendszerrel kapcsolatos ismeretek és kompetenciák kialakítása, továbbá a kapcsolódó Microsoft Certified Professional (MCP) minősítési rendszer 70-515 „TS: Web Application Development with Microsoft .NET Framework 4” vizsgájára és az azzal megszerezhető „MCTS: .NET Framework 4, Web Applications” minősítésre való felkészítés. A program alapvető célja az ASP.NET technológia által nyújtott funkciókat megismertesse a jelentkező szakemberekkel, illetve web alkalmazás elkészítéséhez jó szakmai alapot biztosítson. Továbbá fontos cél a következő ismeretek elsajátítása: web-formok létrehozása, kliens oldali scriptelés, AJAX, web alkalmazások konfigurálása és kiterjesztése, adatok megjelenítése és módosítása, ASP.NET MVC ismertetése. A program célcsoportja az olyan .NET Frameworkkel és C#-pal foglalkozó fejlesztők, akiknek a feladata Web kliens alapú alkalmazások tervezése, implementálása és telepítési készlet készítése.

  A kurzus hossza: 40 óra/1 hét, díja: 209.000 Ft +Áfa

  A program a modulok végén végzett teszt illetve feladat megoldás értékelésével zárul. A program zárásának módja a program sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány átadása, amely nem egyenértékű a Microsoft által hivatalosan elismert tanúsítvánnyal.
  Kurzusnaptár


InfoPolus Technological Education Center 2013